Craig Wright là Satoshi Nakamototừ tác giả@mrfireside
34,126 lượt đọc

Craig Wright là Satoshi Nakamoto

2023/12/10
7m
từ tác giả @mrfireside 34,126 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bài viết này đi sâu vào cuộc tranh luận về việc liệu Craig Wright có phải là Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin hay không. Nó xem xét sự hiểu biết sâu sắc của Wright về kịch bản Bitcoin, kinh nghiệm sâu rộng của ông với hệ thống tiền kỹ thuật số và chuyên môn đa dạng của ông trong các lĩnh vực quan trọng cho việc tạo ra Bitcoin. Bài báo cũng nêu bật chiến thắng pháp lý quan trọng của Wright, nơi ông giữ lại hàng tỷ Bitcoin và thảo luận về những đóng góp của ông cho công nghệ chuỗi khối và bằng sáng chế. Sự hoài nghi trong cộng đồng tiền điện tử về việc Wright tuyên bố mình là Satoshi đã được thừa nhận, cùng với nỗ lực chứng minh tuyên bố của mình và kế hoạch quyên góp phần lớn tài sản Bitcoin của mình cho tổ chức từ thiện.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Craig Wright là Satoshi Nakamoto
bitcoin creator, dragon, japan, 2024 via HackerNoon AI Image Generator
Mr Fireside HackerNoon profile picture

@mrfireside

Mr Fireside

Life enjoyer, meditation, writing, consciousness, family, the experience :)


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!