Tại sao ứng dụng ngân hàng này lại đóng tài khoản của mọi người?từ tác giả@propublica
748 lượt đọc

Tại sao ứng dụng ngân hàng này lại đóng tài khoản của mọi người?

2022/10/06
13m
từ tác giả @propublica 748 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tài khoản của người đàn ông New Jersey đã bị đóng đột ngột sau khi anh ta trả tiền cho bữa trưa tại Applebee’s. Chime, cung cấp dịch vụ ngân hàng dựa trên ứng dụng cho khoảng 12 triệu khách hàng, đã tạo ra tỷ lệ khiếu nại cao. Nhiều khách hàng đã nói với CFPB rằng họ không thể truy cập vào tiền hoặc tài khoản của mình, ngoài ra, Chime còn chậm giải quyết các vấn đề. Khách hàng đã nộp 4.439 đơn khiếu nại đối với Chime tại Văn phòng Kinh doanh Tốt hơn, so với 3.281 đối với Wells Fargo.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Tại sao ứng dụng ngân hàng này lại đóng tài khoản của mọi người?
Pro Publica HackerNoon profile picture

@propublica

Pro Publica

Pursuing stories with moral force.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!