Khám phá tương lai của ngành tài chính vào năm 2022từ tác giả@Limarc
24,783 lượt đọc

Khám phá tương lai của ngành tài chính vào năm 2022

2022/06/04
12m
từ tác giả @Limarc 24,783 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bricktrade là một nền tảng mã hóa bất động sản, cung cấp các khoản đầu tư phân đoạn và quyền sở hữu tài sản bằng cách chấp nhận tiền điện tử và tiền pháp định. Sứ mệnh của chúng tôi là cách mạng hóa tài chính bất động sản và đầu tư. Bricktrade là một nền tảng mã hóa tài sản, sử dụng sức mạnh của đám đông để huy động tài chính xây dựng cho các nhà phát triển bất động sản. Các nhà đầu tư cũng sẽ có cơ hội mua các phần nhỏ của các căn hộ đã hoàn thiện từ nhà phát triển sau khi chúng đã được xây dựng xong. Sau đó, họ có thể chọn thuê hoặc bán căn hộ mà chúng tôi có thể quản lý tất cả trong nhà. Tôi đã làm việc và sở hữu một đại lý bất động sản ở Docklands, London (Anh), một đại lý bất động sản cao cấp ở London’s Docklands - http://www.waterfronts.co.uk trong hơn 15 năm. Kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này là bán bất động sản, cho thuê, quản lý tài sản, các dự án tái phát triển, đầu tư bất động sản, gây quỹ và quản lý các mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà ở. Người đồng sáng lập của tôi cho cả Waterfronts & Bricktrade là Mandeep Kang, cũng là vợ tôi trong thời gian này; Cô có kiến thức chuyên sâu về tài sản, tài chính và thế chấp trong hơn 15 năm với các tổ chức và ngân hàng, thế chấp nhà ở và thương mại, bảo lãnh phát hành và cấp vốn.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Khám phá tương lai của ngành tài chính vào năm 2022
Limarc Ambalina HackerNoon profile picture

@Limarc

Limarc Ambalina

Hacker Noon's VP of Editorial by day, VR Gamer and Anime Binger by night.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!