paint-brush
Hiểu các bản tổng hợp và tầm quan trọng của chúng như một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 tối ưutừ tác giả@davidsm
3,969 lượt đọc
3,969 lượt đọc

Hiểu các bản tổng hợp và tầm quan trọng của chúng như một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 tối ưu

từ tác giả David SmithNaN2022/11/10
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 như cuộn lên đã nổi lên như một công cụ quan trọng để cải thiện tốc độ và hiệu quả của một blockchain cơ bản. Rollups thực hiện xử lý giao dịch ngoài chuỗi sau khi gói (cuộn lên) dữ liệu và sau đó cung cấp thông tin cho blockchain. Ý tưởng là giảm chi phí giao dịch bằng cách chia nhỏ chúng cho nhiều người dùng. Sự đa dạng đầu tiên được gọi là 'Bản tổng hợp lạc quan' Giải pháp này giả định rằng các giao dịch trong bản tổng hợp là hợp lệ. ZK-Rollups dựa trên các bằng chứng không có kiến thức để xác định tính hợp lệ của giao dịch chỉ với thông tin tối thiểu.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Hiểu các bản tổng hợp và tầm quan trọng của chúng như một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 tối ưu
David Smith HackerNoon profile picture

Các giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 vẫn là một công cụ đáng chú ý trong nhiệm vụ của các nhà phát triển tiền điện tử để giải quyết vấn đề nan giải về blockchain.

Ban đầu được đưa ra bởi người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, bộ ba này mô tả những thách thức khi làm việc để xây dựng cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, phi tập trung và an toàn.

Các blockchain từ lâu đã bị buộc phải đánh đổi trong một trong những lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhiều nhà phát triển và kiến trúc sư tin rằng có thể xây dựng một dự án đạt cả ba mục tiêu mà không cần thỏa hiệp.

Các giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 như cuộn lên đã nổi lên như một công cụ quan trọng để cải thiện tốc độ và hiệu quả của một blockchain cơ bản.

Tại sao Bản tổng hợp lại đạt được sự nổi bật như một giải pháp mở rộng quy mô?

Các giải pháp lớp 2 chạy trên các blockchain phức tạp để tối ưu hóa các tính năng cụ thể và giúp hướng các giao dịch ra khỏi mạng chính để giảm thiểu tắc nghẽn.

Rollups thực hiện xử lý giao dịch ngoài chuỗi sau khi gói (cuộn lên) dữ liệu và sau đó cung cấp thông tin cho blockchain. Ý tưởng là giảm chi phí giao dịch bằng cách chia nhỏ chúng cho nhiều người dùng.

Các nhà phát triển dựa trên bản sao lưu có hai lựa chọn. Sự đa dạng đầu tiên được biết đến với cái tên 'Tổng hợp lạc quan.' Giải pháp này giả định các giao dịch trong bản tổng hợp là hợp lệ và cung cấp cho những người tham gia mạng một khoảng thời gian nhất định để tranh chấp các giao dịch.

John Adler đã viết cấu trúc mô hình khả thi tối thiểu đầu tiên mô tả những gì hiện được gọi là tổng hợp lạc quan vào tháng 6 năm 2019.

Theo ông, bản chất không được phép của chúng thông qua sự đồng thuận hợp nhất, nhấn mạnh vào các bằng chứng gian lận không tương tác và mô hình mở rộng quy mô bền vững bằng cách sử dụng blockchains làm dữ liệu sẵn có sau này khiến các bản tổng hợp lạc quan trở thành một công cụ đầy hứa hẹn.

ZK-Rollups (Zero-Knowledge) là một loại cuộn lên khác. Các công cụ này dựa trên các bằng chứng không có kiến thức để xác định tính hợp lệ của giao dịch chỉ với thông tin tối thiểu. Chúng hoạt động tương tự như bản tổng hợp Lạc quan trong khi dựa vào bằng chứng thay vì giả định các giao dịch là hợp lệ.

Lần đầu tiên xuất hiện trong một bài báo nghiên cứu năm 1985, zero-knowledge proofs là một cách để chứng minh tính hợp lệ của một tuyên bố nhất định trong khi không tiết lộ tuyên bố đó. Chúng đảm bảo thông tin nhạy cảm vẫn được bảo mật bằng cách dựa trên các thuật toán sử dụng một số dữ liệu và trả về kết quả 'đúng' hoặc 'sai'.

Sau khi tổng hợp một loạt các giao dịch, các giao dịch đơn lẻ tiếp theo có dạng một đối số kiến thức ngắn gọn, không tương tác (SNARK) hoặc đối số kiến thức minh bạch, ngắn gọn (STARK). Cả hai khái niệm này đều giống như một băm giao dịch tiền điện tử, có nghĩa là dữ liệu có thể được đại diện mà không tiết lộ thông tin.

Do đó, ZK-SNARK có thể được xác minh ngay lập tức khi chúng được gửi đến mạng chính blockchain. Bạn có thể rút tiền ngay sau khi bản tổng hợp được khai thác.

Tốc độ của ZK-Rollups trong việc di chuyển tiền đến và đi từ mạng chính đã khiến Vitalik Buterin dự đoán giải pháp sẽ thành công trước Optimistic rollups như một giải pháp mở rộng quy mô hiệu quả hơn. Vào tháng 8 năm 2022, Buterin giải thích, "Trong hơn 10 năm kể từ bây giờ hoặc thậm chí hơn, tôi mong đợi các bản Rollups về cơ bản là tất cả ZK."

Tuy nhiên, người đồng sáng lập Ethereum đã thừa nhận công nghệ đằng sau các đợt tổng hợp Lạc quan đã trưởng thành hơn do những thách thức khi xây dựng với công nghệ ZK hiện có.

Công việc của Opside trong việc giải quyết tình huống khó xử bằng cách tận dụng tiềm năng của việc cuộn lại

Tiềm năng to lớn của ZK-Rollups đã khiến một số dự án blockchain sử dụng giải pháp mở rộng quy mô làm nền tảng để xây dựng kiến trúc đạt được bộ ba blockchain.

Opside mô tả chính nó trong whitepaper của mình như một “nền tảng blockchain thân thiện với ZK với khả năng mở rộng không giới hạn”. Bản thân giải pháp mở rộng hiện có 21 trình xác thực và sẽ mở rộng lên hơn 10000 trình xác thực sau khi nâng cấp Casper PoS của ETH2.0 được cải tiến.

Các thành viên trong nhóm lưu ý, dựa vào khả năng tương tác ZK-Rollup, Opside giải quyết vấn đề nan giải của blockchain thông qua kiến trúc dọc chia hệ thống thành lớp tài sản, lớp thực thi, tính khả dụng của dữ liệu sau này và các bản cuộn làm việc cùng nhau để đạt được kiến trúc tam giác.

Cụ thể, Opside dựa vào các chuỗi phi tập trung như Ethereum và Qtum làm lớp tài sản và thiết lập các kết nối thông qua Cầu ZK không tin cậy. Với lớp thực thi tương thích với EVM được cải thiện trên hệ thống Casper PoS của ETH2.0.

Opside duy trì sự phân quyền trong khi đảm bảo thời gian xác nhận nhanh chóng. Lớp thực thi kết nối với lớp dữ liệu khả dụng để đảm bảo phí thấp và các giải pháp lưu trữ nội bộ đáng tin cậy. Opside cũng cung cấp cho các nhà phát triển bộ dụng cụ SDK ZK-Rollup và các mẫu ứng dụng.

Theo các thành viên nhóm Opside, việc phân quyền "đủ" của Ethereum và hơn 300.000 nút sau Hợp nhất của nó đảm bảo sự thông đồng tiềm ẩn vẫn còn rất khó khăn.

Cộng đồng tích cực của Qtum, tính thanh khoản mạnh mẽ và danh tiếng là một trong những chuỗi công khai PoS đầu tiên hỗ trợ Ethereum đã khiến mạng trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Ngoài ra, phí gas Qutm gần như bằng 0 và có mức độ phi tập trung đáng chú ý (hơn 1200 nút trên toàn thế giới) cho một chuỗi công khai tương thích với EVM.

Kiến trúc Web3 đa chuỗi, đa cuộn của Opside cũng sẽ hoạt động như một lớp ứng dụng cho các nhà phát triển để xây dựng các dự án DEX và NFT và khóa tài sản từ Ethereum và BNB Chain trên Opside.

Các dự án như Opside tiếp tục thúc đẩy hướng tới việc 'phá vỡ' bộ ba blockchain bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để hỗ trợ thế giới Web3 đang phát triển bằng cách kết hợp cơ sở hạ tầng blockchain riêng với công nghệ mở rộng quy mô.