HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Boomer vs. Thu phóngtừ tác giả@sheharyarkhan
634 lượt đọc

Boomer vs. Thu phóng

2022/09/05
4m
từ tác giả @sheharyarkhan 634 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Buổi tập MMA của Mark Zuckerburg với võ sĩ Khai Wu đã khiến dân mạng xôn xao về Facebook; Roblox đã thực hiện một sự thay đổi đối với logo của mình để phản ánh sự tập trung vào metaverse; Apple chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện sản phẩm lớn tiếp theo; Google nổi tiếng về trò chơi độc lập; và Microsoft đã tiết lộ một lỗ hổng trong ứng dụng Android của TikTok.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Boomer vs. Thu phóng
Sheharyarkhan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyarkhan

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!