Tại sao NFT Gaming không nên né tránh Quy định tài sản kỹ thuật sốtừ tác giả@growthpunk

Tại sao NFT Gaming không nên né tránh Quy định tài sản kỹ thuật số

2022/05/11
từ tác giả @growthpunk
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Người bản địa trong chuỗi khối luôn do dự khi nói đến việc tuân thủ quy định, nhưng trong trường hợp trò chơi blockchain, cụ thể là với những trò chơi áp dụng công nghệ NFT, các quy định thực sự có thể cung cấp sự rõ ràng thúc đẩy việc áp dụng.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Tại sao NFT Gaming không nên né tránh Quy định tài sản kỹ thuật số
Tib HackerNoon profile picture

@growthpunk

Tib

NFTs are here to stay

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!