Có nhiều điều đáng lo ngại về việc giảm một nửa Bitcointừ tác giả@juxtathinka
2,084 lượt đọc

Có nhiều điều đáng lo ngại về việc giảm một nửa Bitcoin

2024/01/06
7m
từ tác giả @juxtathinka 2,084 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Không gian tiền điện tử liên tục xôn xao với các thông tin cập nhật về airdrop, pull pull, shit coin và hoạt động khai thác liên tục xuất hiện trên các nhóm Telegram và Discord khác nhau. Bản cập nhật mới nhất về việc giảm một nửa Bitcoin và ý chính là phần thưởng khi khai thác Bitcoin sẽ giảm một nửa. Bitcoin, giống như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, đòi hỏi sự khan hiếm để duy trì giá trị của nó. Lượng BTC có sẵn sẽ liên tục duy trì ở mức 21 triệu và tính đến năm 2020, cứ 10 phút lại có 12,5 BTC được thêm vào hệ sinh thái thông qua khai thác ảo.
featured image - Có nhiều điều đáng lo ngại về việc giảm một nửa Bitcoin
Juxtathinka HackerNoon profile picture

@juxtathinka

Juxtathinka

Freelance Content Writer with a keen interest in creating the best beginner friendly blockchain content.

react to story with heart
Juxtathinka HackerNoon profile picture
by Juxtathinka @juxtathinka.Freelance Content Writer with a keen interest in creating the best beginner friendly blockchain content.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!