Làm sáng tỏ mô hình Tokenomic của ZKFairtừ tác giả@lumoz
13,218 lượt đọc

Làm sáng tỏ mô hình Tokenomic của ZKFair

2023/12/11
3m
từ tác giả @lumoz 13,218 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

ZKFair, mạng xZK L2 hướng đến cộng đồng, đã chính thức ra mắt mạng thử nghiệm, mời hơn 30.000 người dùng tham gia. Dự án tập trung vào việc giải quyết các thách thức trong hệ sinh thái ZK L2, giới thiệu mô hình Fair Launch 100% cộng đồng. Việc phân phối mã thông báo đổi mới bao gồm airdrop phí gas và airdrop cộng đồng, với các chi tiết cụ thể sẽ được công bố trước khi ra mắt mạng chính vào ngày 20 tháng 12. ZKFair khuyến khích sự tham gia của người dùng và nhằm mục đích xác định lại tương lai của hệ sinh thái ZK. Theo dõi tài khoản Twitter chính thức của họ để biết thêm chi tiết.
featured image - Làm sáng tỏ mô hình Tokenomic của ZKFair
Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture

@lumoz

Lumoz (formerly Opside)

Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.

react to story with heart
Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture
by Lumoz (formerly Opside) @lumoz.Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!