Cách tạo SVG Sprite bằng biểu tượngtừ tác giả@gmakarov
2,420 lượt đọc

Cách tạo SVG Sprite bằng biểu tượng

2023/12/23
10m
từ tác giả @gmakarov 2,420 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Các nhà phát triển thường chèn SVG trực tiếp vào JSX. Điều này thuận tiện khi sử dụng nhưng nó làm tăng kích thước gói JS. Để tối ưu hóa, tôi quyết định tìm một cách khác để sử dụng các biểu tượng SVG mà không làm lộn xộn gói. Chúng ta sẽ nói về các họa tiết SVG, chúng là gì, cách sử dụng chúng và những công cụ nào có sẵn để làm việc với chúng. Bắt đầu với lý thuyết, chúng ta sẽ viết từng bước một tập lệnh tạo sprite SVG và kết thúc bằng cách thảo luận về các plugin cho vite và webpack.
featured image - Cách tạo SVG Sprite bằng biểu tượng
German Makarov HackerNoon profile picture

@gmakarov

German Makarov

Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!