AI không phải là vấn đề, mà là công nghệ lớntừ tác giả@theantieconomist
894 lượt đọc

AI không phải là vấn đề, mà là công nghệ lớn

2023/11/17
8m
từ tác giả @theantieconomist 894 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Xem xét lịch sử của những gã khổng lồ công nghệ lớn và khả năng bảo mật dữ liệu kém của họ, những rủi ro thực sự của sự phổ biến của AI là gì? Có vẻ như nó liên quan nhiều đến việc sử dụng dữ liệu của các tập đoàn lớn hơn là bản thân AI.
featured image - AI không phải là vấn đề, mà là công nghệ lớn
The Anti-Economist HackerNoon profile picture

@theantieconomist

The Anti-Economist

A little bit of criticism, a whole lot of nuance.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!