Thuật toán bí mật của Uber để tính giá vétừ tác giả@TheMarkup
5,880 lượt đọc

Thuật toán bí mật của Uber để tính giá vé

2022/09/21
6m
từ tác giả @TheMarkup 5,880 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Uber đã lặng lẽ thay đổi cách trả tiền cho tài xế tại một số thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Công ty cho biết tính năng mới cung cấp cho người lái xe sự minh bạch hơn. Các tài xế cho biết họ hầu như chỉ thấy thu nhập thấp hơn về tổng thể kể từ khi thay đổi. Trên hết, họ nói, có vẻ như Uber đang cắt giảm giá vé nhiều hơn.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Thuật toán bí mật của Uber để tính giá vé
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

Nonprofit organization dedicated to data-driven tech accountability journalism & privacy protection.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!