Theo dõi toàn bộ cơ thể đang cách mạng hóa VR xã hội như thế nàotừ tác giả@liamshotwell
465 lượt đọc

Theo dõi toàn bộ cơ thể đang cách mạng hóa VR xã hội như thế nào

2024/01/21
7m
từ tác giả @liamshotwell 465 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Theo dõi toàn bộ cơ thể (FBT) cho VR: FBT theo dõi chuyển động của cơ thể và ánh xạ chúng tới hình đại diện. Nó cải thiện sự đắm chìm và biểu cảm trong VR. Ba cách tiếp cận FBT: Theo dõi dựa trên ngọn hải đăng: chính xác, đắt tiền, cần có trạm cơ sở. Theo dõi IMU: giá rẻ, không dây, dễ bị trôi. FBE: FBT đơn giản nhất, không đúng sự thật, độ chính xác hạn chế. Xu hướng thị trường FBT: Theo dõi dựa trên ngọn hải đăng chiếm ưu thế nhưng tốn kém. Việc theo dõi IMU đang gia tăng với các dự án nguồn mở như SlimeVR. FBE là lựa chọn rẻ nhất với Standable cho SteamVR
featured image - Theo dõi toàn bộ cơ thể đang cách mạng hóa VR xã hội như thế nào
Liam Shotwell HackerNoon profile picture

@liamshotwell

Liam Shotwell

Freelance SaaS SEO and tech writer. I also play the trumpet.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!