Bộ hướng dẫn TinyRAM là gì?từ tác giả@sin7y
1,014 lượt đọc

Bộ hướng dẫn TinyRAM là gì?

2022/06/21
từ tác giả @sin7y 1,014 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

TinyRAM là một Máy tính Tập lệnh Rút gọn (RISC) đơn giản với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên có địa chỉ cấp byte và các băng đầu vào. Có hai biến thể của TinyRAM: một theo kiến trúc Harvard (hv), và một theo kiến trúc von Neumann (vn). TinyRAM hỗ trợ 29 lệnh, mỗi lệnh được chỉ định bởi một opcode và tối đa 3 toán hạng.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Bộ hướng dẫn TinyRAM là gì?
Sin7Y HackerNoon profile picture

@sin7y

Sin7Y

Sin7Y is a tech team that explores layer 2, cross-chain, ZK, and privacy computing. #WHAT IS HAPPENING IN BLOCKCHAIN#

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!