Tại sao trò chơi là ngành cần theo dõi vào năm 2024 để phát triển nghề nghiệptừ tác giả@amply
573 lượt đọc

Tại sao trò chơi là ngành cần theo dõi vào năm 2024 để phát triển nghề nghiệp

2023/12/20
4m
từ tác giả @amply 573 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Lạm phát, các vấn đề về chuỗi cung ứng và việc ra mắt bị trì hoãn đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp game. Vào năm 2023, một số bản phát hành quan trọng đã giúp thúc đẩy doanh số bán phần cứng và trò chơi ở Hoa Kỳ, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi vào năm 2024 cũng được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng đối với trò chơi trên thiết bị di động, ước tính sẽ tăng 4% lên 111,4 tỷ USD.
featured image - Tại sao trò chơi là ngành cần theo dõi vào năm 2024 để phát triển nghề nghiệp
Amply HackerNoon profile picture

@amply

Amply

Amply's immersive job board and smart ad tech brings job recommendations to the open web

react to story with heart
Amply HackerNoon profile picture
by Amply @amply.Amply's immersive job board and smart ad tech brings job recommendations to the open web
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!