Truyền thông xã hội phi tập trung và tương lai của sáng tạo nội dungtừ tác giả@scott-d.-clary
1,003 lượt đọc

Truyền thông xã hội phi tập trung và tương lai của sáng tạo nội dung

2022/06/06
8m
từ tác giả @scott-d.-clary 1,003 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung là nơi người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu của họ và có thể chọn chia sẻ hoặc giữ nó ở chế độ riêng tư. Điều này hoàn toàn trái ngược với các nền tảng truyền thông xã hội tập trung như Facebook, vốn sở hữu tất cả dữ liệu người dùng và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với nó. Triển vọng về phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung, nơi người sáng tạo có nhiều quyền kiểm soát hơn và chia sẻ lợi nhuận, là vô cùng thú vị. Pearl S. Buck: Tương lai của truyền thông xã hội và tương lai của sáng tạo nội dung là điều thú vị đối với những người sáng tạo nội dung như tôi.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Truyền thông xã hội phi tập trung và tương lai của sáng tạo nội dung
Scott D. Clary HackerNoon profile picture

@scott-d.-clary

Scott D. Clary

Host of The Success Story Podcast | Founder/CEO OnMi Patch

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!