NFTs đang giúp web phát triểntừ tác giả@nextdecentrum
723 lượt đọc

NFTs đang giúp web phát triển

2022/05/23
từ tác giả @nextdecentrum 723 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Những người sáng lập ra Internet mơ ước rằng web sẽ mở ra một cấp độ hoàn toàn mới về khả năng tiếp cận thông tin, giao tiếp, quyền tự do và cơ hội bằng cách kết nối một thế giới thông qua các mạng kỹ thuật số. Mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa, ngày càng có nhiều thông tin hơn bao giờ hết, nhưng những hy vọng ban đầu của Internet vẫn chưa thành hiện thực. Ban đầu: Có Web1 Ý tưởng rằng một mạng lưới có thể kết nối tất cả chúng ta lại với nhau không có gì là mới. Trên thực tế, nó quay trở lại ít nhất là vào đầu những năm 1900 khi các nhà khoa học thấy rằng công nghệ có thể được sử dụng để nhanh chóng gửi thông tin từ nơi này đến nơi khác. Và khi máy tính trở nên rẻ hơn và công nghệ nhanh hơn, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu bắt đầu phát triển các mô hình và tiêu chuẩn truyền thông về cách dữ liệu có thể được truyền giữa nhiều mạng. Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 90 khi nhà khoa học máy tính Tim Berners-Lee phát minh ra World Wide Web, Internet mới thực sự hình thành và bắt đầu thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - NFTs đang giúp web phát triển
Next Decentrum Technologies Inc. HackerNoon profile picture

@nextdecentrum

Next Decentrum Technologies Inc.

Next Decentrum delivers unique, social, and meaningful art and culture experiences through our suite of products.

react to story with heart
Next Decentrum Technologies Inc. HackerNoon profile picture
by Next Decentrum Technologies Inc. @nextdecentrum.Next Decentrum delivers unique, social, and meaningful art and culture experiences through our suite of products.
Visit Us

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!