Mọi thứ bạn cần để sử dụng trò chơi Blockchain một cách hiệu quảtừ tác giả@Ankarlie
14,028 lượt đọc

Mọi thứ bạn cần để sử dụng trò chơi Blockchain một cách hiệu quả

2022/11/07
17m
từ tác giả @Ankarlie 14,028 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Một số người coi trò chơi blockchain chỉ là trò chơi, nhưng còn nhiều thứ hơn thế nữa. Công nghệ đằng sau các trò chơi blockchain đã được coi là một trong những công nghệ cho phép sẽ thúc đẩy Web3 cùng với AI, Machine Learning, Semantic Web và các công nghệ khác. Có một số điều bạn cần biết trước khi có thể bắt đầu chơi các trò chơi blockchain, vì có rất nhiều thứ đang diễn ra có thể khiến những người chơi thông thường bối rối hoặc thất vọng. Thuật ngữ “blockchain” được liên kết chặt chẽ với [bitcoin] (https://hackernoon.com/coins/BTC?range=month)

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Mọi thứ bạn cần để sử dụng trò chơi Blockchain một cách hiệu quả
Anidel Silvano HackerNoon profile picture

@Ankarlie

Anidel Silvano

Blockchain Enthusiast

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!