Kính áp tròng có thể là màn hình máy tính tối ưu không?từ tác giả@slogging
891 lượt đọc

Kính áp tròng có thể là màn hình máy tính tối ưu không?

2022/06/26
6m
từ tác giả @slogging 891 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Mojo đang tiến hành thử nghiệm toàn diện các loại kính áp tròng thông minh trên người giúp điều chỉnh thị lực của người dùng đồng thời mang đến cho người đeo một màn hình hiển thị trực diện hiện thực ngay trước mắt họ. Trong chủ đề này, cộng đồng của chúng tôi thảo luận về sản phẩm mới của Mojo và những lợi ích cũng như nhược điểm tiềm năng của nó.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Kính áp tròng có thể là màn hình máy tính tối ưu không?
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture

@slogging

Slogging (Slack Blogging)

react to story with heart
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture
by Slogging (Slack Blogging) @slogging.Your Slack? Insightful words by highly intelligent people. Your tech blog? Not so much. Write together. #SloggingBeta
SLOGGING.com

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!