Giải mã thành công của Transak: Cuộc phỏng vấn độc quyền với Người đồng sáng lập Yeshu Agarwaltừ tác giả@ishanpandey
306 lượt đọc

Giải mã thành công của Transak: Cuộc phỏng vấn độc quyền với Người đồng sáng lập Yeshu Agarwal

2024/01/19
16m
từ tác giả @ishanpandey 306 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Yeshu Agarwal, người đồng sáng lập Transak, chia sẻ hành trình của mình từ một kỹ sư phần mềm trở thành nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực Web3. Ông thảo luận về sự khởi đầu của Transak, những thách thức và đổi mới của công nghệ blockchain cũng như tầm nhìn của ông về tương lai. Cuộc phỏng vấn toàn diện này tiết lộ tinh thần kinh doanh của Yeshu, cách tiếp cận của anh ấy để vượt qua những thách thức trong không gian tiền điện tử và khát vọng của anh ấy đối với vai trò của Transak trong hệ sinh thái Web3 đang phát triển.
featured image - Giải mã thành công của Transak: Cuộc phỏng vấn độc quyền với Người đồng sáng lập Yeshu Agarwal
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!