Facebook đã thực hiện một lời hứa. Họ có giữ nó không?từ tác giả@TheMarkup
910 lượt đọc

Facebook đã thực hiện một lời hứa. Họ có giữ nó không?

2022/11/16
6m
từ tác giả @TheMarkup 910 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Facebook đã công bố một sự thay đổi đối với hệ thống nhắm mục tiêu quảng cáo của mình vào năm ngoái. Markup nhận thấy rằng việc nhắm mục tiêu quảng cáo như vậy vẫn còn rất nhiều trên nền tảng của Facebook. Facebook đã không giải thích cách họ xác định những tùy chọn quảng cáo nào là “nhạy cảm” và, để trả lời các câu hỏi, đã từ chối nêu chi tiết cách họ đưa ra những quyết định đó. Công ty đã phải đối mặt với trở ngại vì đã cung cấp cho các nhà quảng cáo các danh mục “sở thích” đề cập đến các chi tiết cơ bản hơn—và đôi khi mang tính cá nhân cao—về sở thích của người dùng.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Facebook đã thực hiện một lời hứa. Họ có giữ nó không?
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

Nonprofit organization dedicated to data-driven tech accountability journalism & privacy protection.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!