Bảo tồn văn hóa Ukraine: Một sáng kiến từ thiện của Bộ Văn hóa và Everstaketừ tác giả@arthur.tkachenko
919 lượt đọc

Bảo tồn văn hóa Ukraine: Một sáng kiến từ thiện của Bộ Văn hóa và Everstake

2022/05/05
từ tác giả @arthur.tkachenko 919 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin của Ukraine, và Cơ quan Nhà nước về Nghệ thuật và Giáo dục Nghệ thuật Ukraine, và Everstake, nhà cung cấp dịch vụ đặt cược phi tập trung lớn nhất trong ngành công nghiệp blockchain, đã công bố sáng kiến từ thiện chung của họ có tên là Save Ukraine Culture nhằm tìm cách gây quỹ để bảo vệ di sản văn hóa của đất nước trong bối cảnh cuộc xâm lược man rợ đang diễn ra vào Nga.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Bảo tồn văn hóa Ukraine: Một sáng kiến từ thiện của Bộ Văn hóa và Everstake
react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!