Cách tận dụng tối đa Playwright sau khi cập nhật mới nhấttừ tác giả@brightdata
934 lượt đọc

Cách tận dụng tối đa Playwright sau khi cập nhật mới nhất

2023/12/17
5m
từ tác giả @brightdata 934 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đoán xem cái gì? Microsoft vừa tung ra phiên bản Playwright mới như kim đồng hồ! Việc cập nhật các bản sửa lỗi và thay đổi API có thể giống như một công việc toàn thời gian và việc bỏ lỡ các tính năng thú vị chỉ trong tích tắc. Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi luôn hỗ trợ bạn! Chúng tôi ở đây để giúp bạn luôn cập nhật, tìm hiểu một số thủ thuật mới và khiến đồng nghiệp phải kinh ngạc với những kỹ năng xuất sắc của bạn! Sẵn sàng để đi sâu vào? Đi nào!
featured image - Cách tận dụng tối đa Playwright sau khi cập nhật mới nhất
Bright Data HackerNoon profile picture

@brightdata

Bright Data

From data collection to ready-made datasets, Bright Data allows you to retrieve the data that matters.


Credibility

react to story with heart
Bright Data HackerNoon profile picture
by Bright Data @brightdata.From data collection to ready-made datasets, Bright Data allows you to retrieve the data that matters.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!