HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách tạo Bộ sưu tập NFT (+10.000) mà không cần mã hóa MIỄN PHÍtừ tác giả@matu
3,776 lượt đọc

Cách tạo Bộ sưu tập NFT (+10.000) mà không cần mã hóa MIỄN PHÍ

2022/07/11
8m
từ tác giả @matu 3,776 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Bộ sưu tập NFT của riêng bạn mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào. Nó được viết cho các thương hiệu, người sáng tạo, chuyên gia kỹ thuật và những người không chuyên về kỹ thuật và kỹ thuật muốn ra mắt bộ sưu tập NFT của họ. Bạn cũng sẽ học cách cho phép mọi người mua NFT từ trang web của bạn để sau này chúng có thể được giao dịch trên các thị trường như Opensea và Rarible. Những gì bạn sẽ học: Cách chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật Cách tạo hàng nghìn hình ảnh độc đáo với __Flume (https://www.getflume.app) Cách triển khai vào một chuỗi khối (Ethereum hoặc Đa giác)

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách tạo Bộ sưu tập NFT (+10.000) mà không cần mã hóa MIỄN PHÍ
Marco Tusa HackerNoon profile picture

@matu

Marco Tusa

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!