Cách chơi trò chơi Xbox Game Pass trên máy Mactừ tác giả@kimikadze
195,048 lượt đọc

Cách chơi trò chơi Xbox Game Pass trên máy Mac

2022/11/24
8m
từ tác giả @kimikadze 195,048 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Xbox Game Pass là một dịch vụ đăng ký của Microsoft cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thư viện trò chơi Xbox, PC và đám mây đang ngày càng phát triển. Với rất nhiều trò chơi để lựa chọn và vô số trò chơi độc quyền trong ngày, đây được cho là giá trị tốt nhất cho những người đam mê trò chơi điện tử. Một tùy chọn khác là sử dụng Parallels Desktop, một chương trình máy ảo cho phép bạn chạy Windows và do đó, nhiều trò chơi PC trên MacBook của bạn. Mỗi tùy chọn đều có những ưu điểm, nhược điểm và những cân nhắc kỹ thuật mà chúng tôi sẽ đề cập trong các phần sắp tới.
featured image - Cách chơi trò chơi Xbox Game Pass trên máy Mac
Evgeny Kim HackerNoon profile picture

@kimikadze

Evgeny Kim

I write about games, technology, and science fiction.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!