Các phương pháp bảo mật vật lý tốt nhất cho phòng máy chủ của bạntừ tác giả@zacamos
4,212 lượt đọc

Các phương pháp bảo mật vật lý tốt nhất cho phòng máy chủ của bạn

2022/08/17
4m
từ tác giả @zacamos 4,212 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Phòng máy chủ trong các công ty có thể chứa những tài sản quan trọng nhất của họ. Sau đây là các phương pháp bảo mật vật lý có thể giữ cho các phòng máy chủ an toàn và bảo mật: truy cập được xác thực, giám sát video, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chiến lược dự phòng. Nếu công ty của bạn chủ yếu dựa vào dữ liệu bạn lưu trữ trong các phòng này, bạn phải nhớ bảo vệ dữ liệu đó về mặt vật lý và kỹ thuật số.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Các phương pháp bảo mật vật lý tốt nhất cho phòng máy chủ của bạn
Zac Amos HackerNoon profile picture

@zacamos

Zac Amos

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!