Phân tích SWOT của Tezos (XTZ)từ tác giả@andreydidovskiy
764 lượt đọc

Phân tích SWOT của Tezos (XTZ)

2023/09/18
7m
từ tác giả @andreydidovskiy 764 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Phân tích SWOT này đánh giá Tezos (XTZ), nêu bật những điểm mạnh của nó như hình ảnh rõ ràng, DeFi TVL đang phát triển, nâng cấp gần đây ở Mumbai, sự nổi bật trên thị trường NFT, khả năng phục hồi hard fork và tỷ lệ đặt cược cao. Tuy nhiên, nó cũng chỉ ra những điểm yếu bao gồm dự trữ stablecoin thấp và lạm phát liên tục. Cơ hội nằm ở khả năng tương thích EVM và tiềm năng tăng trưởng dự trữ stablecoin. Các mối đe dọa bên ngoài bao gồm sự cạnh tranh gay gắt từ các dự án Lớp 1 khác.
featured image - Phân tích SWOT của Tezos (XTZ)
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

@andreydidovskiy

Andrey Didovskiy

Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.


Credibility

react to story with heart
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture
by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!