Hướng dẫn cộng đồng Airdrop phí gas của ZKFair: Việc đếm ngược bắt đầu!từ tác giả@lumoz
10,492 lượt đọc

Hướng dẫn cộng đồng Airdrop phí gas của ZKFair: Việc đếm ngược bắt đầu!

2023/12/25
2m
từ tác giả @lumoz 10,492 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chương trình airdrop phí gas ZKFair sẽ ra mắt vào lúc 11:00 sáng ngày 23 tháng 12 (UTC + 8) với mức trần là 3 triệu USDC. Sau sự kiện, 7,5 tỷ mã thông báo ZKF sẽ được phân phối dựa trên tỷ lệ phí gas được tiêu thụ bởi mỗi địa chỉ.
featured image - Hướng dẫn cộng đồng Airdrop phí gas của ZKFair: Việc đếm ngược bắt đầu!
Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture

@lumoz

Lumoz (formerly Opside)

Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.


Credibility

react to story with heart
Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture
by Lumoz (formerly Opside) @lumoz.Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!