Châu Âu tiên phong quản trị AI với Đạo luật AItừ tác giả@ashumerie
379 lượt đọc

Châu Âu tiên phong quản trị AI với Đạo luật AI

2023/12/14
4m
từ tác giả @ashumerie 379 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận quan trọng tạm thời về các quy tắc quản trị AI sau nhiều năm đàm phán. Đạo luật AI, tập trung vào tám yếu tố chính, bao gồm các hệ thống AI có rủi ro cao và các hành vi bị cấm, nhằm đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và bảo vệ quyền công dân. Các hình phạt không tuân thủ dao động từ 7,5 triệu bảng đến 35 triệu bảng. EU tự coi mình là chuẩn mực toàn cầu trong quản trị AI, mang lại sự linh hoạt cho những thích ứng trong tương lai.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Châu Âu tiên phong quản trị AI với Đạo luật AI
Asher  HackerNoon profile picture

@ashumerie

Asher

Content Writer and Editor at HackerNoon

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!