Andrey Sheverdin: 'Mọi thanh thiếu niên nên có cơ hội học tập không rào cản'từ tác giả@jonstojanmedia

Andrey Sheverdin: 'Mọi thanh thiếu niên nên có cơ hội học tập không rào cản'

2024/01/19
7m
từ tác giả @jonstojanmedia
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Ứng dụng "Trường dạy lái xe qua điện thoại" của Andrey Sheverdin đang định hình lại chương trình đào tạo lái xe trên toàn cầu. Từ việc thay đổi các phương pháp truyền thống đến mở rộng sang Hoa Kỳ, ứng dụng này tiên phong trong việc học tập toàn diện. Với AI, hỗ trợ đa ngôn ngữ và trải nghiệm cá nhân hóa, Sheverdin đặt mục tiêu cách mạng hóa việc đào tạo lái xe. Việc ứng dụng sắp được phát hành tại Hoa Kỳ mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho việc đào tạo lái xe, tập trung vào khả năng thích ứng, tính toàn diện và cộng tác với các trường dạy lái xe địa phương. Hành trình của Sheverdin phản ánh cam kết mang lại chương trình đào tạo lái xe chất lượng cho mọi người.
featured image - Andrey Sheverdin: 'Mọi thanh thiếu niên nên có cơ hội học tập không rào cản'
Jon Stojan Media HackerNoon profile picture

@jonstojanmedia

Jon Stojan Media

Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content.


Credibility

react to story with heart
Jon Stojan Media HackerNoon profile picture
by Jon Stojan Media @jonstojanmedia.Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!