4 sai lầm cần tránh khi xây dựng doanh nghiệp một ngườitừ tác giả@tinyempires

4 sai lầm cần tránh khi xây dựng doanh nghiệp một người

2023/10/02
6m
từ tác giả @tinyempires
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi khám phá các yếu tố quan trọng đối với những người sáng lập một mình và các nhóm nhỏ khi lựa chọn một doanh nghiệp để đảm bảo thành công. Tránh những cạm bẫy phổ biến khi nhắm đến quy mô lớn, tính giá thấp và nhắm mục tiêu vào thị trường tiêu dùng. Thay vào đó, hãy tìm vị trí thích hợp của bạn trong thế giới kinh doanh, nơi bạn có thể tính giá cao, giảm cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bằng cách tuân theo những nguyên tắc này, bạn sẽ mở đường dễ dàng hơn để đạt được thành công trong kinh doanh, bỏ lại phía sau những khó khăn khi cố gắng sao chép chiến lược của các công ty lớn. Đăng ký để biết thêm thông tin chi tiết về cách chọn doanh nghiệp phù hợp với tính cách và kỹ năng của bạn trong phần tiếp theo sắp tới của chúng tôi.
featured image - 4 sai lầm cần tránh khi xây dựng doanh nghiệp một người
Ilustrate a man looking at an open laptop that displays charts via HackerNoon AI Image Generator
Tiny Empires HackerNoon profile picture

@tinyempires

Tiny Empires

Build a 6-figure solo-founder business that works around your life. Not the other way round


Credibility

react to story with heart
Tiny Empires HackerNoon profile picture
by Tiny Empires @tinyempires.Build a 6-figure solo-founder business that works around your life. Not the other way round
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!