paint-brush
Game of Threats: Proaktif Siber Savunma için Kazanma Stratejileriile@chrisray
657 okumalar
657 okumalar

Game of Threats: Proaktif Siber Savunma için Kazanma Stratejileri

ile Chris Ray10m2024/04/23
Read on Terminal Reader

Çok uzun; Okumak

Proaktif siber savunma arayışında bu blog yazısı, tehdit avcılığına yönelik yedi farklı yaklaşımı araştırıyor. MITRE ATT&CK çerçevesi tarafından yönlendirilen hipoteze dayalı avlardan davranışsal sapmaların anomaliye dayalı tespitine kadar, avcılar çok çeşitli bir cephaneliğe sahiptir. İmzadan bağımsız avcılık, kötü niyetli davranışları arayarak imzaların ötesine geçer; istihbarat odaklı avcılık ise tehdit istihbaratının gücünden yararlanır. Kampanyaya dayalı avcılık, düşman anlatılarını ortaya çıkarır ve otomatik avcılık, teknolojiyle tespit işlemini kolaylaştırır. İşbirlikçi avcılık, paylaşılan içgörülerin gücünü vurgular. Bir karşılaştırma tablosu, her yaklaşımın benzersiz özelliklerini, güçlü yönlerini ve kullanım durumlarını vurgular. Kuruluşlar, bu stratejileri benimseyerek savunmalarını güçlendirir, gelişen tehditlere uyum sağlar ve siber tehdit oyununda galip gelerek dijital alanlarını beceri ve öngörüyle korurlar.
featured image - Game of Threats: Proaktif Siber Savunma için Kazanma Stratejileri
Chris Ray HackerNoon profile picture
0-item


Siber güvenlik dünyası, George RR Martin'in destansı fantastik dizisi "A Game of Thrones"taki şiddetli savaşlara ve siyasi entrikalara benziyor. Siber aleminde kuruluşların, uyanık gözlemcileri olan siber güvenlik profesyonelleri tarafından korunan tehlikeli ortamlardan geçmesi gerekiyor. Devam eden savaşta kritik bir uygulama olan tehdit avcılığı, Duvar'ın ötesine gözcüler göndererek düşmanın hareketleri ve taktikleri hakkında istihbarat toplamaya benzer. Bu proaktif bir stratejidir ve savunmacılara ilk vuruşu yapma gücü veren, rakiplerin dikkatle hazırlanmış planlarını bozan, ezber bozan bir stratejidir. Tehdit avcılığını benimseyen güvenlik ekipleri, saldırılara tepki veren nöbetçiler olmaktan çıkıp, her zaman bir adım önde olan ve dijital krallıklarını koruyan zorlu savaşçılara dönüşüyor.


Sürekli gelişen siber ortamda tehdit avcılığı, üstatlarımızın zinciri olarak hizmet eder; bilgi ve hazırlığın sembolüdür. Avcılar, sinsi bir tehdidin varlığına işaret edebilecek ipuçlarını ve anormallikleri arayarak ağların, kayıtların ve davranış kalıplarının geniş alanlarını araştırır. Analitiklerin ve istihbaratın gücünden yararlanıyorlar, saldırganların arkasına saklandıkları gölge perdesini delecek ejderha camı silahları üretiyorlar.


Her avda içgörü toplar, savunmalarını güçlendirir ve bir sonraki saldırı dalgasına hazırlanır, karanlıkta gizlenen tehlikelere rağmen kuruluşlarının dirençli ve güvende kalmasını sağlarlar. Öyleyse, tehdit avcılığının kazandıran stratejilerini keşfedeceğimiz ve önümüzde uzanan siber tehditleri alt edecek bilgiyle kendimizi donatacağımız bu yolculuğa çıkalım.Tehdit Avcılığının Temellerini Anlamak

Tehdit avcılığı, tehditleri bir kuruluşa ciddi zarar vermeden önce tespit etmeyi ve azaltmayı amaçlayan, siber güvenliğe yönelik proaktif ve yinelemeli bir yaklaşımdır. İmza tabanlı algılama veya olaya müdahale gibi reaktif tekniklere dayanan geleneksel güvenlik önlemlerinin aksine, tehdit avcılığı, bir kuruluşun ağları, sistemleri ve ortamları içindeki kötü amaçlı etkinlik işaretlerini aktif olarak aramayı içerir.


Tehdit avcılığı özünde, uzlaşmanın varsayılması ilkesiyle yürütülür ; bu, mevcut güvenlik kontrollerine rağmen, düşmanların zaten kuruluşun altyapısında bir yer edinmiş olabileceği anlayışıdır. Bu zihniyet, güvenlik profesyonellerini, geleneksel savunmalardan kaçmış olabilecek tehditlerin kanıtlarını arayarak daha proaktif ve sürekli bir izleme yaklaşımı benimsemeye teşvik eder.

Tehdit avlama süreci genellikle dört temel aşamayı içerir:

  1. İstihbarat Toplama: Bu aşama, sektör raporları, tehdit yayınları ve bilgi paylaşım platformları gibi çeşitli kaynaklardan ilgili tehdit istihbaratının toplanmasını ve analiz edilmesini içerir. Bu istihbarat, tehdit aktörleri tarafından kullanılan taktiklere, tekniklere ve prosedürlere (TTP'ler) ve ayrıca bilinen tehditlerle ilişkili risk göstergelerine (IoC'ler) ilişkin bilgiler sağlar.

  2. Hipotez Oluşturma: Tehdit avcıları, toplanan istihbarata dayanarak, organizasyonları içindeki potansiyel tehditler veya düşman davranışları hakkında hipotezler formüle eder. Bu hipotezler, odaklanılan araştırmalar için bir başlangıç noktası görevi görmekte ve avlanma faaliyetlerine rehberlik etmektedir.

  3. Veri Toplama ve Analizi: Tehdit avcıları, ilgili bilgileri toplamak için günlük dosyaları, ağ trafiği yakalamaları ve uç nokta telemetrisi gibi çeşitli veri kaynaklarından yararlanır. Daha sonra potansiyel bir tehdide işaret edebilecek kalıpları, anormallikleri veya göstergeleri belirlemek için veri madenciliği, istatistiksel analiz ve makine öğrenimi dahil bir dizi analiz tekniği kullanırlar.

  4. Soruşturma ve Müdahale: Potansiyel tehditler belirlendiğinde tehdit avcıları, bulguları doğrulamak ve tehdidin kapsamını ve etkisini değerlendirmek için daha fazla araştırma yürütür. Meşru bir tehdidin doğrulanması durumunda kontrol altına alma, iyileştirme ve önleme tedbirlerini içerebilecek uygun müdahale eylemleri gerçekleştirilir.


Tehdit avcılığı yinelenen bir süreçtir; her döngü, gelecekteki avlanma faaliyetlerini bilgilendirebilecek ve iyileştirebilecek değerli bilgiler ve dersler sağlar. Kuruluşlar, tehditleri sürekli olarak avlayarak rakiplerinin önünde kalabilir, potansiyel olayları daha hızlı tespit edip bunlara yanıt verebilir ve sonuçta genel siber güvenlik duruşlarını geliştirebilir.

Tehdit Avcılığına Yönelik 7 Popüler Strateji

Artık temelleri anladığımıza göre, meselenin özüne inme zamanı geldi. Aşağıdaki bölümler, tehdit avcılığının çeşitli yollarında size rehberlik edecek pusulanız olarak hizmet edecektir. Her yaklaşım, siber tehditlerin karmaşık dünyasında nasıl gezinileceği konusunda farklı bir bakış açısı sunan benzersiz bir stratejidir.


Sırasında her bölüm belirli bir stratejiye kısa bir giriş olacaktır (örnekler, pratik uygulamalar vb. diğer gönderilere saklanacaktır), bu yöntemleri ve bunların inceliklerini anlamak, organizasyonel ihtiyaçlarınız için doğru araçları seçme konusunda sizi donatacak, tespit yeteneklerinizi geliştirecek ve savunmanızı güçlendirecektir. Yerleşin, bir içki alın...bu sizin dikkatinizi gerektirir.

Hipotez Odaklı Avcılık: Yolu Aydınlatmak

Varsayıma dayalı avcılık, bir dedektifin çalışmasına benzer; teoriler formüle eder ve bunları titiz bir araştırmayla test eder. Bu yaklaşımda tehdit avcıları, genellikle MITRE ATT&CK çerçevesini rehber olarak kullanarak düşman davranışlarına ilişkin bilgilerinden yararlanır. Bu çerçeve, saldırganların kullandığı taktikleri, teknikleri ve prosedürleri aydınlatarak onların potansiyel hamlelerine ilişkin yapılandırılmış bir anlayış sağlar. Avcılar, bu çerçeveye ve tehdit istihbaratına dayalı hipotezler geliştirerek, ağları içinde hedefli aramalar tasarlar ve belirli tehditlerin varlığını doğrulamaya veya çürütmeye çalışır.


Hipoteze dayalı avcılığın gücü, belirli düşman davranışlarına ve bilinen tekniklere odaklanarak çabaları verimli bir şekilde yönlendirme yeteneğinde yatmaktadır. Yapılandırılmış ve proaktif bir yaklaşım sunarak avcıların potansiyel tehditlerin önünde kalmasına ve savunmalarını buna göre uyarlamasına olanak tanır. Avcılar, hipotezleri sürekli olarak geliştirerek ve yeni istihbaratı birleştirerek, siber düşmanlarının stratejilerini etkili bir şekilde tahmin edebilir ve onlara karşı koyabilir.

Anomaliye Dayalı Avcılık: Olağandışının Ortaya Çıkarılması

Odak noktamızı değiştirerek anormallik temelli avcılık, ağ içindeki anormal davranışların tanımlanmasını vurgulayarak farklı bir yol izliyor. Belirli düşman davranışlarını hedef alan hipoteze dayalı avlanmanın aksine, anormallik avcılığı tamamen normal aktivitenin temel çizgisini oluşturmak ve bundan sapmaları belirlemekle ilgilidir. Bu yaklaşım, potansiyel bir tehdide işaret edebilecek olağandışı kalıpları veya anormallikleri tespit etmek için analitik ve makine öğreniminin gücünden yararlanır.


Anomaliye dayalı avcılığın gücü, daha önce görülmemiş, bilinmeyen veya sıfır gün tehditlerini ortaya çıkarma yeteneğinde yatmaktadır. Bir ağ içindeki düzenli kalıpları ve davranışları anlayarak herhangi bir sapma hızla belirlenebilir ve araştırılabilir. Bu yöntem özellikle içeriden gelen tehditlerin veya gizli, daha önce hiç görülmemiş teknikler kullanan karmaşık saldırıların tespit edilmesinde faydalıdır.


Ancak anormallik avcılığının da zorluklar içerdiğini unutmamak önemlidir. Gerçek anormallikler ile iyi huylu anormallikler veya yanlış pozitifler arasında ayrım yapmak karmaşık bir iş olabilir. Güvenlik ekipleri, yanlış uyarıları en aza indirecek ve odaklarının gerçek tehditler üzerinde kalmasını sağlayacak şekilde tespit mekanizmalarına ince ayar yapmak için zaman ve çaba harcamalıdır.

İmza-Agnostik Avcılık: Yüzeyin Ötesinde

Tehdit tespitine yönelik arayışımızda, imzadan bağımsız avcılık, bizi alışılmışın dışında bir yere götürüyor ve geleneksel imza tabanlı yöntemlerin ötesine geçiyor. Bu yaklaşım, önceden tanımlanmış kuralların ve imzaların sınırlamalarına meydan okuyarak doğası gereği dinamik ve anlaşılması zor tehditleri ortaya çıkarmaya çalışır. İmzadan bağımsız avcılar, şüpheli davranış kalıpları, kötü amaçlı kod parçaları ve anormal ağ yapıları dahil olmak üzere çok sayıda göstergeyi inceler.


Bu yaklaşımın avantajı, bilinmeyen veya yüksek oranda hedeflenen tehditleri tespit etme yeteneğinde yatmaktadır. Saldırganlar, imza tabanlı savunmalardan kaçınmak için sıklıkla özel kötü amaçlı yazılımlar, sıfır gün açıkları veya gizleme teknikleri kullanır. Avcılar, imzaların ötesine bakarak bilinen herhangi bir kalıpla eşleşmeyen kötü amaçlı etkinlikleri tespit edebilir. Bu yöntem özellikle gelişmiş kalıcı tehditlere (APT'ler) ve araçlarını ve taktiklerini sürekli olarak uyarlayan karmaşık saldırganlara karşı etkilidir.


Bunu açıklamak için, bir tehdit aktörünün dosyasız kötü amaçlı yazılım kullandığı ve kötü amaçlı kodu doğrudan meşru süreçlerin belleğine yerleştirdiği bir senaryoyu düşünün. İmzaya dayalı savunmalar böyle bir saldırıyı tespit etmekte zorlanacaktır. Ancak imzadan bağımsız avcılar, davranış kalıplarını ve kod parçalarını analiz ederek, önceden tanımlanmış imzalar olmasa bile kötü amaçlı etkinliklerin varlığını tespit edebilir.


İmzadan bağımsız avcılık, saldırgan tekniklerinin daha derinlemesine anlaşılmasını ve çok sayıda göstergeyi analiz etme becerisini gerektirir. Avcıların rakipler gibi düşünmesini, onların hareketlerini öngörmesini ve altta yatan davranış ve niyetlerine göre tehditleri tespit etmesini gerektirir.

İstihbarat Odaklı Avcılık: Silahlara Dair İçgörü Geliştirmek

İstihbarat odaklı avcılık, kolektif bilginin gücünden yararlanarak tehdit istihbaratını proaktif bir savunma mekanizmasına dönüştürür. Bu yaklaşımda avcılar, tehdit istihbaratı beslemeleri, güvenlik araştırmaları ve bilgi paylaşım toplulukları dahil olmak üzere çok çeşitli istihbarat kaynaklarından yararlanır. Avcılar, kötü amaçlı IP adresleri, etki alanları veya dosya karmaları gibi güvenlik ihlali göstergelerini (IOC'ler) toplayıp analiz ederek, organizasyonları içindeki belirli tehditlerin varlığını veya etkisini proaktif olarak arayabilir.


Bir tehdit istihbaratı akışının avcıları hedefli saldırılarda kullanılan yeni bir kötü amaçlı yazılım türü konusunda uyardığı bir senaryoyu düşünün. İstihbarat odaklı avcılık, bu kötü amaçlı yazılımın komuta ve kontrol altyapısı veya benzersiz ağ imzaları gibi özelliklerinin analiz edilmesini içerecektir. Avcılar daha sonra çevrelerindeki bu göstergeleri proaktif bir şekilde avlayacak ve herhangi bir uzlaşma veya devam eden saldırı belirtisini tespit etmeyi amaçlayacak.


İstihbarata dayalı avcılığın gücü, bağlam ve odaklanma sağlama yeteneğinde yatmaktadır. Avcılar, belirli tehdit aktörlerinin taktiklerini, hedeflerini ve araçlarını anlayarak daha etkili tespit stratejileri tasarlayabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda güvenlik topluluğu içinde işbirliğine ve bilgi paylaşımına olanak tanıyarak savunmaları kolektif olarak güçlendiriyor ve düşman kampanyalarını sekteye uğratıyor.

Kampanya Tabanlı Avcılık: Düşman Masallarını Çözmek

Kampanyaya dayalı avcılık, odak noktamızı tehdit aktörü gruplarının ördüğü daha geniş anlatıya kaydırıyor. Bu yaklaşımda avcılar, belirli düşman gruplar veya kampanyalar tarafından kullanılan taktikleri, teknikleri ve prosedürleri (TTP'ler) inceler ve analiz eder. Avcılar, bu kampanyalarda kullanılan davranışı, araçları ve altyapıyı anlayarak hedefe yönelik tespit stratejileri tasarlayabilir.


Örneğin, kimlik avı saldırıları ve özel kötü amaçlı yazılım kullanmalarıyla bilinen bir tehdit aktörü grubu, kampanya tabanlı bir avın konusu olabilir. Avcılar, grubun önceki saldırılarını inceleyecek, TTP'lerini inceleyecek ve kampanyalarıyla ilişkili benzersiz kalıpları veya altyapıyı belirleyecek. Bu bilgi daha sonra grubun varlığını veya örgütün ağındaki benzer saldırı modellerini tespit etmeyi amaçlayan avlar tasarlamak için kullanılacak.


Kampanyaya dayalı avcılık, avcıların kalıcı ve hedefli tehditlerin önünde kalmasına olanak tanır. Avcılar, düşman davranışlarını ve motivasyonlarını anlayarak tespit stratejilerini buna göre uyarlayabilir ve kuruluş için önemli risk oluşturan belirli tehdit aktörlerine veya kampanyalara karşı savunmayı güçlendirebilir.

Otomatik Avcılık: Verimliliğin Gücü

Otomatik avcılık, güvenlik orkestrasyonu, otomasyon ve yanıt (SOAR) araçlarının yanı sıra güvenlik analitiği platformlarının yeteneklerinden yararlanarak tehdit algılama sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım, büyük miktarlardaki verileri verimli bir şekilde analiz etmek, kalıpları belirlemek ve potansiyel tehditleri tespit etmek için teknolojiden yararlanır. Ortamı sürekli izlemek için otomatik avlanma kuralları ve makine öğrenimi modelleri kullanılıyor ve şüpheli etkinlik tespit edildiğinde uyarılar tetikleniyor.


Örneğin, bir güvenlik analitiği platformu, olağandışı veri sızma modelleri veya yanal hareket girişimleri gibi anormal ağ davranışlarını tespit edecek şekilde yapılandırılabilir. Benzer şekilde bir SOAR aracı, tehdit istihbaratının dahili günlüklerle korelasyonunu otomatik hale getirebilir, bir eşleşme bulunduğunda uyarıları tetikleyebilir ve yanıt iş akışlarını başlatabilir.


Otomatik avcılığın avantajı, hızında ve ölçeklenebilirliğinde yatmaktadır. Manuel analiz için gereken zamanı ve çabayı azaltarak güvenlik ekiplerinin daha üst düzey görevlere ve stratejik karar almaya odaklanmasını sağlar.

İşbirlikçi Avcılık: Birlikten Gelen Güç

İşbirlikçi avcılık, topluluğun ve bilgi paylaşımının gücünü vurgular. Bu yaklaşımda avcılar hiçbir örgütün bir ada olmadığının bilincindedir ve güçlerini birleştirerek savunmalarını kolektif olarak güçlendirebilirler. Avcılar, meslektaşlarıyla işbirliği yaparak, bilgi paylaşım topluluklarına katılarak ve tehdit istihbaratı platformlarını kullanarak daha geniş bir bilgi ve içgörü havuzuna erişim kazanır.


Örneğin, avcılar uzlaşma göstergelerini (IOC'ler) ve düşman taktiklerinin ayrıntılarını güvenilir meslektaşlarıyla paylaşarak tehditleri daha etkili bir şekilde tespit etmelerine ve bunlara yanıt vermelerine olanak sağlayabilir. Benzer şekilde avcılar, kolektif istihbarata katkıda bulunarak ve bundan yararlanarak, ortaya çıkan tehditlerden haberdar olabilir, düşman davranışlarına ilişkin içgörü kazanabilir ve tespit yeteneklerini geliştirebilir.


İşbirlikçi avcılık, siber tehditlere karşı birleşik bir cepheyi teşvik eder. Kuruluşların, güvenlik topluluğunun kolektif deneyiminden ve uzmanlığından yararlanmasını sağlayarak, çeşitli saldırıları tespit etme, bunlara yanıt verme ve önleme yeteneklerini geliştirir. Avcılar bir arada durarak kuruluşlarının genel dayanıklılığını ve güvenlik duruşunu güçlendirir.

Yaklaşımların Karşılaştırılması

Yaklaşmak

Tanım

Temel özellikler

Güçlü

Kullanım Durumları

Hipotez Odaklı

Düşman davranışına ve MITRE ATT&CK çerçevesine dayalı proaktif avcılık

Yapılandırılmış, istihbarat odaklı, odaklı

Kaynakların verimli kullanımı, proaktif savunma

Bilinen düşman taktiklerini tespit etmek, savunmaları uyarlamak

Anomali Tabanlı

Temelden davranışsal sapmaların tespiti

Bilinmeyen tehditleri ortaya çıkarır, analiz ve makine öğreniminden yararlanır

Sıfır gün ve içeriden gelen tehditleri tespit eder

Tespit yeteneklerinin geliştirilmesi, gizli saldırıların belirlenmesi

İmza-Agnostik

Davranışlara ve eserlere odaklanarak imzaların ötesinde avlanma

Özel ve gizlenmiş kötü amaçlı yazılımlara karşı etkili

APT'leri, kaçamak tehditleri tespit etme

Gelişmiş saldırganlara karşı savunmanın güçlendirilmesi

İstihbarat Odaklı

Tehdit istihbaratını kullanarak proaktif avcılık

Bağlamsal, işbirlikçi, hedefli

Odaklanma ve erken uyarı sağlar

Belirli tehditleri tespit etmek, düşman kampanyalarını aksatmak

Kampanya Bazlı

Düşman grup TTP'lerine dayalı avcılık

Kapsamlı, uyarlanabilir, anlatı odaklı

Hedefli ve kalıcı tehditleri tespit eder

Belirli aktör gruplarına karşı savunmanın güçlendirilmesi

Otomatik

Teknolojiyi kullanarak kolaylaştırılmış algılama

Verimli, ölçeklenebilir, hızlı tepki

Manüel çabayı azaltır, hızı artırır

Kalıpları tespit etmek, zekayı ilişkilendirmek

İşbirlikçi

Topluluk bilgi paylaşımı yoluyla avlanma

Kolektif bilgi, paylaşılan içgörüler

Savunmaları güçlendirir, çeşitli istihbarata erişimi sağlar

Ortaya çıkan tehditleri tespit etmek, paylaşılan deneyimlerden yararlanmak


Her yaklaşım benzersiz avantajlar sunar ve belirli zorlukları ele alır. Kuruluşlar birden fazla stratejiyi birleştirerek çok çeşitli tehditleri tespit etme kapasitesine sahip güçlü bir tehdit avlama programı oluşturabilir. Yaklaşımın seçimi kuruluşun risk profili, mevcut kaynaklar ve karşılaştığı tehditlerin niteliği gibi faktörlere bağlıdır.


Bunu toparlamak

Stratejik rehberimizin sonuna geldiğimizde, tehdit avcılığının Game of Thrones'taki karmaşık stratejilerde ustalaşmaya benzeyen çok yönlü bir sanat olduğu açıkça görülüyor. İncelediğimiz her yaklaşım, cephaneliğimizde benzersiz bir silah görevi görüyor ve bize siber tehditlerin tam kalbine saldırma gücü veriyor. Bu yöntemleri anlayarak ve bunları kurumsal ihtiyaçlarımıza uyarlayarak, sürekli gelişen siber saldırı ortamına karşı dayanıklı bir kalkan oluşturuyoruz. Tehdit avcılığının özü, kontrolü ele geçirmemizi ve dijital kaderimizin mimarları olmamızı sağlayan bu proaktif zihniyette yatmaktadır.


Bu dinamik alanda işbirliği ruhunu benimsemeli, içgörülerimizi ve zaferlerimizi savunmacı arkadaşlarımızla paylaşmalıyız. Birlikte siber kalelerimizin duvarlarını güçlendirerek kuruluşlarımızın alanlarını koruyoruz. Bu kılavuzun daha güvenli bir geleceğe giden yolu aydınlatan pusulanız olmasına izin verin. Bu avlanma stratejilerini beceri ve öngörüyle kullanarak heyecan verici siber tehdit oyununda galip gelmenizi dilerim. Dijital alanınızın güvenliği ve refahı buna bağlı olduğundan, bu zorluğu benimseyin.