Xây dựng khả năng phục hồi tinh thần: Khám phá phương pháp Tứ quýtừ tác giả@scott-d.-clary
901 lượt đọc

Xây dựng khả năng phục hồi tinh thần: Khám phá phương pháp Tứ quý

2023/09/23
9m
từ tác giả @scott-d.-clary 901 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

"Phương pháp bốn phần tư" là một kỹ thuật để quản lý ngày của bạn tốt hơn bằng cách chia nó thành bốn phần riêng biệt: Sáng, Sáng muộn, Chiều và Tối, mỗi phần có trọng tâm cụ thể như chuẩn bị, sản xuất, đánh bóng và thư giãn. Phương pháp này giúp ngăn chặn những thất bại làm hỏng cả ngày của bạn, mang lại những khởi đầu mới mẻ suốt cả ngày. Nó phù hợp với nhịp điệu năng lượng tự nhiên và nghiên cứu về độ dẻo của não, thúc đẩy việc thiết lập lại tinh thần và khả năng thích ứng. Để thực hiện nó, hãy xác định mục tiêu cho từng quý và sắp xếp nhiệm vụ phù hợp. Hãy tránh những cạm bẫy thông thường, điều chỉnh nó cho phù hợp với bối cảnh của bạn và sử dụng nó để trau dồi chánh niệm và chủ ý trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
featured image - Xây dựng khả năng phục hồi tinh thần: Khám phá phương pháp Tứ quý
Scott D. Clary HackerNoon profile picture

@scott-d.-clary

Scott D. Clary

Host of The Success Story Podcast | Founder/CEO OnMi Patch


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!