Quá trình từ sản xuất một loạt trang web đến xây dựng một công ty khởi nghiệp đã diễn ra tốt đẹp như thế nàotừ tác giả@thisisfinedev

Quá trình từ sản xuất một loạt trang web đến xây dựng một công ty khởi nghiệp đã diễn ra tốt đẹp như thế nào

2023/09/25
5m
từ tác giả @thisisfinedev
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tác giả chia sẻ hành trình tạo ra Fine, nền tảng xây dựng phần mềm với các tác nhân AI. Họ bắt đầu bằng việc sản xuất một loạt web, Dark{mode}, để phỏng vấn các giám đốc điều hành R&D và hiểu những điểm khó khăn của nhà phát triển. Cách tiếp cận độc đáo này đã dẫn đến việc phát hiện ra 81 "chất chặn" trong công nghệ. Lấy cảm hứng từ những thách thức này, họ đã tạo ra Fine, một nền tảng hỗ trợ AI dành cho các nhà phát triển. Nguồn tài trợ ban đầu rất khó đảm bảo, nhưng họ vẫn kiên trì, tập trung vào việc xây dựng tầm nhìn của mình. Họ đã xây dựng một cộng đồng và bảo vệ khách hàng đầu tiên của mình, dẫn đến việc phát hành phiên bản đầu tiên của Fine ngày hôm nay. Tầm nhìn của họ là xác định lại năng suất và hoạt động phát triển phần mềm, đồng thời mời các nhà phát triển tham gia cùng họ trên hành trình này.
featured image - Quá trình từ sản xuất một loạt trang web đến xây dựng một công ty khởi nghiệp đã diễn ra tốt đẹp như thế nào
Fine HackerNoon profile picture

@thisisfinedev

Fine

Build Software with AI Agents.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!