Truyền sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với sự sáng tạo do AI hỗ trợtừ tác giả@fortuitapps
711 lượt đọc

Truyền sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với sự sáng tạo do AI hỗ trợ

2022/09/05
6m
từ tác giả @fortuitapps 711 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nam California (USC) do Giáo sư khoa học máy tính Laurent Itti dẫn đầu và các sinh viên Tiến sĩ Yunhao Ge, Sami Abu-El-Haija và Gan Xin, đã phát triển một mô hình AI hình dung một vật thể khác với bất kỳ vật thể nào khác từng thấy trước đây. Mục đích là để bắt chước một phần trực giác, trí tưởng tượng và sự đổi mới của con người. Disentanglement là một mô hình học máy (học không giám sát) chia nhỏ (chia cắt) bất kỳ đặc điểm nào của đối tượng và mã hóa chúng thành các kích thước riêng biệt.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Truyền sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với sự sáng tạo do AI hỗ trợ
Fortuitapps HackerNoon profile picture

@fortuitapps

Fortuitapps

We focus on leveraging AI (ML, NLP) in order to produce practical, efficient and value adding web and mobile apps.

react to story with heart
Fortuitapps HackerNoon profile picture
by Fortuitapps @fortuitapps.We focus on leveraging AI (ML, NLP) in order to produce practical, efficient and value adding web and mobile apps.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!