Triển khai các bản phát hành Canary với Apache APISIXtừ tác giả@nfrankel

Triển khai các bản phát hành Canary với Apache APISIX

2023/12/10
8m
từ tác giả @nfrankel
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Khám phá khái niệm phát hành chim hoàng yến, rút ra những điểm tương đồng với các biện pháp an toàn của ngành khai thác mỏ. Bài đăng này nêu chi tiết tầm quan trọng của việc đo lường tác động của các phiên bản phần mềm mới, so sánh các bản phát hành canary với cờ tính năng và cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp tiếp cận khác nhau. Tìm hiểu cách Apache APISIX tạo điều kiện cho các bản phát hành được kiểm soát, cho phép triển khai và giám sát liền mạch trong thời gian thực.
featured image - Triển khai các bản phát hành Canary với Apache APISIX
Nicolas Fränkel HackerNoon profile picture

@nfrankel

Nicolas Fränkel

Developer Advocate for Apache APISIX *** Learner *** Author of http://leanpub.com/integrationtest

react to story with heart
Nicolas Fränkel HackerNoon profile picture
by Nicolas Fränkel @nfrankel.Developer Advocate for Apache APISIX *** Learner *** Author of http://leanpub.com/integrationtest
Read all my posts!

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!