paint-brush
Tiêu thụ tin tức và thông tin sai lệch ở châu Âu: Tóm tắt và giới thiệutừ tác giả@newsbyte

Tiêu thụ tin tức và thông tin sai lệch ở châu Âu: Tóm tắt và giới thiệu

từ tác giả NewsByte.Tech4m2024/06/07
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong bài viết này, các nhà nghiên cứu phân tích mô hình tiêu thụ tin tức ở Châu Âu, các nguồn thông tin sai lệch và hành vi của khán giả trên Twitter.
featured image - Tiêu thụ tin tức và thông tin sai lệch ở châu Âu: Tóm tắt và giới thiệu
NewsByte.Tech HackerNoon profile picture
0-item

tác giả:

(1) Anees Baqir, Đại học Ca' Foscari ở Venice, Ý;

(2) Alessandro Galeazzi, Đại học Ca' Foscari ở Venice, Ý;

(3) Fabiana Zollo, Đại học Ca' Foscari ở Venice, Ý và Viện Mới về Nhân văn Môi trường, Ý.

Bảng liên kết

trừu tượng

Internet và các phương tiện truyền thông xã hội đã làm thay đổi tính sẵn có và khả năng tiếp cận của tin tức, định hình lại việc sản xuất và tiêu thụ thông tin. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tạo điều kiện cho thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng, đặt ra những thách thức xã hội đáng kể. Để chống lại thông tin sai lệch một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải hiểu môi trường thông tin trực tuyến và mô hình tiêu thụ tin tức. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các cuộc tranh luận trực tuyến thường thể hiện mức độ phân cực cao đan xen với thông tin sai lệch. Hầu hết các nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào các chủ đề riêng lẻ hoặc các quốc gia riêng lẻ, thiếu sự so sánh giữa các quốc gia. Nghiên cứu này điều tra việc tiêu thụ thông tin ở bốn quốc gia Châu Âu, tập trung vào vai trò của các nguồn thông tin sai lệch và phân tích hoạt động Twitter trong ba năm từ các tài khoản hãng tin ở Pháp, Đức, Ý và Vương quốc Anh. Hơn nữa, công việc của chúng tôi đưa ra một góc nhìn về cách các chủ đề có ý nghĩa quan trọng ở châu Âu được diễn giải ở nhiều quốc gia khác nhau. Kết quả chỉ ra rằng các nguồn đáng tin cậy phần lớn chiếm ưu thế trong bối cảnh thông tin, mặc dù nội dung không đáng tin cậy vẫn hiện diện ở tất cả các quốc gia và chủ đề. Trong khi hầu hết người dùng tương tác với các nguồn đáng tin cậy, một tỷ lệ nhỏ xem nội dung có vấn đề. Điều thú vị là, rất ít người dùng có chế độ ăn thông tin hỗn hợp nhưng họ thu hẹp khoảng cách giữa tin tức đáng ngờ và tin tức đáng tin cậy trong mạng tương tự. Các so sánh xuyên quốc gia cho thấy sự khác biệt về lượng khán giả trùng lặp với các nguồn tin tức, đưa ra hướng dẫn có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách và học giả đang tìm cách phát triển các giải pháp hiệu quả và phù hợp để chống lại thông tin sai lệch. Đo lường sự hiện diện của thông tin sai lệch và hiểu rõ động thái tiêu thụ thông tin sai lệch là điều cần thiết để giải quyết những thách thức do việc phổ biến nhanh chóng thông tin không đáng tin cậy trên không gian trực tuyến.

1. Giới thiệu

Sự ra đời của Internet đã cách mạng hóa cách chúng ta truy cập thông tin, mang lại cho người dùng khả năng tương tác trực tiếp với nội dung và nhận phản hồi theo thời gian thực, định hình lại bối cảnh thông tin và đưa ra cả cơ hội và thách thức. Mối quan tâm hàng đầu là khả năng phổ biến nhanh chóng thông tin sai lệch và tác động sâu rộng của nó đến các khía cạnh khác nhau của xã hội, trải dài từ lĩnh vực chính trị (Stella và cộng sự, 2018; Del Vicario và cộng sự, 2017; Bovet và Makse, 2019; Flamino và cộng sự, 2023; Ferrara, 2017; Grinberg và cộng sự, 2019), đến các vấn đề xã hội quan trọng như biến đổi khí hậu (Falkenberg và cộng sự, 2022) và vắc xin (Schmidt và cộng sự, 2018; Santoro và cộng sự, 2023). ). Sự hiện diện của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã được thừa nhận là một hiện tượng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của các quá trình xã hội quan trọng, khiến các học giả ngày càng tập trung vào việc giải quyết vấn đề này. Để đáp lại, các cuộc thảo luận sâu rộng liên quan đến các học giả và nhà hoạch định chính sách đã tập trung vào các chiến lược nhằm giảm thiểu sự lan truyền thông tin sai lệch, bao gồm các sáng kiến lập pháp gần đây trong Liên minh Châu Âu nhằm mục đích thuyết phục các nền tảng truyền thông xã hội thực hiện các biện pháp đối phó (eul).


Trong những năm gần đây, rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu động lực và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc lan truyền thông tin sai lệch (Ruths, 2019). Một số nghiên cứu đã so sánh mô hình phổ biến của nội dung đáng tin cậy và nghi vấn trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm cả thuyết âm mưu và khoa học (Del Vicario và cộng sự, 2016; Zannettou và cộng sự, 2018; Lazer và cộng sự, 2018), đại dịch Covid-19 (Ferrara và cộng sự, 2020; Cinelli và cộng sự, 2020), vắc xin (Broniatowski và cộng sự, 2023; Santoro và cộng sự, 2023) và các cuộc bầu cử (Grinberg và cộng sự, 2019), cho thấy sự khác biệt trong động lực khuếch tán và sự nổi bật giữa các nguồn tin tức đáng tin cậy và không đáng tin cậy. Các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu vai trò của môi trường thông tin trong việc truyền bá thông tin sai lệch, nhấn mạnh rằng các cuộc tranh luận phân cực có thể tạo ra mảnh đất màu mỡ cho việc phổ biến thông tin sai lệch như thế nào (Garimella và cộng sự, 2021). Phòng phản âm, nơi những người có cùng chí hướng củng cố niềm tin của họ thông qua các tương tác lặp đi lặp lại, đã được khám phá, cho thấy rằng thông tin sai lệch chủ yếu lan truyền trong các nhóm người dùng cụ thể (Cinelli và cộng sự, 2021). Hơn nữa, các yếu tố bị nghi ngờ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ tin tức có thể bao gồm các thuật toán đề xuất trên mạng xã hội, có thể tác động đến việc tiếp xúc với các tin tức đa dạng về mặt tư tưởng (Flaxman và cộng sự, 2013; Bakshy và cộng sự, 2015; Nyhan và cộng sự, 2023; Gonz'alez-Bail `on và cộng sự, 2023) và các tài khoản tự động có liên quan đến việc khuếch đại thông tin sai lệch (Stella và cộng sự, 2018; Bessi và Ferrara, 2016; Zannettou và cộng sự, 2019).


Mặc dù có rất nhiều tài liệu về thông tin sai lệch nhưng hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào từng quốc gia hoặc chủ đề cụ thể. Trong công việc này, chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận khác biệt bằng cách tiến hành phân tích so sánh thông tin sai lệch trải rộng trên nhiều chủ đề khác nhau ở các quốc gia châu Âu khác nhau. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi nêu bật những điểm khác biệt và tương đồng về mối quan tâm, mức độ tương tác và tiêu thụ thông tin theo thời gian và giữa các quốc gia Châu Âu.


Chúng tôi đã điều tra mức độ tiêu thụ nội dung Twitter do các hãng tin tức ở Châu Âu sản xuất, tập trung vào các sự kiện từ năm 2019 đến năm 2022. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra đánh giá so sánh về bối cảnh thông tin ở nhiều quốc gia. Để đảm bảo phân tích không phụ thuộc vào chủ đề, chúng tôi chọn một chủ đề mỗi năm đã được tranh luận ở cả bốn quốc gia đang được xem xét: Pháp, Đức, Ý và Vương quốc Anh. Chúng tôi đã phân tích mức độ tương tác được tạo ra ở các quốc gia này và xung quanh các chủ đề này, đồng thời tính đến độ tin cậy của các nguồn nội dung. Hơn nữa, chúng tôi đã xây dựng các mạng lưới tương tự dựa trên mô hình tiêu thụ nội dung của các hãng tin tức, cho phép chúng tôi so sánh các cấu trúc đa dạng xuất hiện giữa các quốc gia và chủ đề.


Phát hiện của chúng tôi cho thấy các nguồn đáng tin cậy chiếm ưu thế trong bối cảnh thông tin, mặc dù có sự tham gia tích cực từ các nhóm người dùng có vấn đề trong cuộc tranh luận. Đáng chú ý, mạng của chúng tôi chỉ ra rằng người dùng tương tác với cả hai loại nguồn thông tin. Hơn nữa, so sánh xuyên quốc gia của chúng tôi đã phát hiện ra những khác biệt trong cấu trúc tương tự của các nguồn tin tức giữa các quốc gia, từ sự phân tách rõ ràng các nguồn nghi vấn đến thành phần hỗn hợp hơn không có sự khác biệt đáng kể.


Nhìn chung, kết quả của chúng tôi nêu bật sự khác biệt cũng như điểm chung trong việc tiêu thụ tin tức giữa các quốc gia được chọn, đặc biệt là liên quan đến các chủ đề được châu Âu chia sẻ quan tâm, mang lại cái nhìn có giá trị về nhận thức chủ đề giữa các quốc gia châu Âu khác nhau. Chúng tôi cũng nhấn mạnh vai trò của các nguồn có vấn đề, cung cấp những hiểu biết sâu sắc ở cả cấp độ quốc gia và chủ đề có thể được tận dụng trong việc thiết kế các biện pháp hiệu quả để chống lại thông tin sai lệch.


Bài viết này có sẵn trên arxiv theo giấy phép CC 4.0.