HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Tệp Torrent hoạt động lâu đời nhất thế giới hiện có thể uống hợp pháp ở một vài quốc giatừ tác giả@torrentfreak
1,254 lượt đọc

Tệp Torrent hoạt động lâu đời nhất thế giới hiện có thể uống hợp pháp ở một vài quốc gia

2022/07/09
1m
từ tác giả @torrentfreak 1,254 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tệp torrent hoạt động lâu đời nhất trên thế giới đã tròn 18 tuổi vào tháng này và nó vẫn đang được hàng chục người quan tâm. Torrent "Fanimatrix" được xuất bản vào năm 2003 khi BitTorrent vẫn còn là một giao thức tương đối mới. Vào thời điểm đó, không có dịch vụ chia sẻ video miễn phí nào và YouTube vẫn chưa được phát minh. Bộ phim được quay bởi một nhóm bạn người New Zealand với kinh phí hạn hẹp chỉ 800 đô la, gần một nửa trong số đó được chi cho một chiếc áo khoác da, họ đã xoay sở để hoàn thành dự án trong chín ngày. Chỉ trong tuần đầu tiên, 70.000 người đã chộp lấy một bản sao của bộ phim.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tệp Torrent hoạt động lâu đời nhất thế giới hiện có thể uống hợp pháp ở một vài quốc gia
TorrentFreak HackerNoon profile picture

@torrentfreak

TorrentFreak

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!