Tập đoàn truyền thông Veloce hợp tác với Racino để tiên phong trong lĩnh vực đua xe thể thao ảo với cổ phần thực sựtừ tác giả@chainwire

Tập đoàn truyền thông Veloce hợp tác với Racino để tiên phong trong lĩnh vực đua xe thể thao ảo với cổ phần thực sự

2023/12/18
4m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Racino là một nền tảng mô phỏng và quản lý đua xe nhiều người chơi sáng tạo được thiết lập để xác định lại bối cảnh của các môn đua xe thể thao ảo. Người chơi có độc quyền đối với các đồ sưu tầm kỹ thuật số như ô tô, trang phục và mỹ phẩm dành cho tài xế. Được tích hợp với mã thông báo VEXT của Veloce Media Group, cho phép người chơi mua tài sản đua xe ảo, kết hợp giá trị vốn có và giá trị dựa trên hiệu suất.
featured image - Tập đoàn truyền thông Veloce hợp tác với Racino để tiên phong trong lĩnh vực đua xe thể thao ảo với cổ phần thực sự
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!