HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Tất cả các chương trình truyền hình giai đoạn 5 của Marvel được công bốtừ tác giả@joseh
8,069 lượt đọc

Tất cả các chương trình truyền hình giai đoạn 5 của Marvel được công bố

2022/08/20
5m
từ tác giả @joseh 8,069 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tại San Diego Comic-Con năm 2022, Marvel đã công bố một loạt dự án cho Giai đoạn 5 và 6. Các nhân vật mới hơn như Echo, Ironheart và Agatha sẽ thu hút sự chú ý với các chương trình của riêng họ, và các nhân vật đã thành danh như Loki và Daredevil sẽ đạt được một mùa giải mới. Như đã nói, đây là tất cả các chương trình truyền hình Marvel Phase 5. Cảnh báo: sẽ có những kẻ phá hoại trong suốt bài viết. Chuyện gì xảy ra nếu…? là một chương trình xem xét các tình huống "điều gì xảy ra nếu".

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Tất cả các chương trình truyền hình giai đoạn 5 của Marvel được công bố
Jose HackerNoon profile picture

@joseh

Jose

react to story with heart
Jose HackerNoon profile picture
by Jose @joseh.Entertainment writer. Loves games, movies, and comics. Also loves talking in the third person
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!