Tại sao năm 2024 là Năm của Token BRC-20từ tác giả@evanluthra
1,671 lượt đọc

Tại sao năm 2024 là Năm của Token BRC-20

2024/01/11
7m
từ tác giả @evanluthra 1,671 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bitcoin có các token mới lạ mắt được gọi là BRC-20 cho phép nó hoạt động DeFi, NFT, v.v. (như Ethereum, nhưng trên Bitcoin!). Nó vẫn còn mới nhưng đang phát triển nhanh chóng với những ưu điểm như tính bảo mật của Bitcoin và mức phí thấp hơn. Những thách thức vẫn còn với sự cạnh tranh và mở rộng quy mô, nhưng cộng đồng rất mạnh mẽ và đầy đam mê. Những người áp dụng và nhà đầu tư sớm có thể hưởng lợi từ công nghệ đột phá tiềm năng này.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tại sao năm 2024 là Năm của Token BRC-20
Bitcoin via HackerNoon AI Image Generator
Evan Luthra HackerNoon profile picture

@evanluthra

Evan Luthra

I have been building and investing in fast growing technology products since I was 13 , selling my first company at 17.


Credibility

react to story with heart
Evan Luthra HackerNoon profile picture
by Evan Luthra @evanluthra.I have been building and investing in fast growing technology products since I was 13 , selling my first company at 17.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!