Supra Launces HyperNova, Công nghệ chuỗi chéo không cầu nốitừ tác giả@chainwire

Supra Launces HyperNova, Công nghệ chuỗi chéo không cầu nối

2023/08/29
3m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Supra, một tổ chức blockchain hàng đầu cung cấp các dịch vụ Oracle và Chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh (VRF), hôm nay đã công bố việc tạo ra HyperNova, công nghệ không cầu nối mới tạo điều kiện giao tiếp xuyên chuỗi trực tiếp thông qua đồng thuận L1.
featured image - Supra Launces HyperNova, Công nghệ chuỗi chéo không cầu nối
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!