AI Boom đẩy doanh thu của Nvidia lên mức chưa từng có, Phố Wall choáng ngợptừ tác giả@sheharyarkhan
355 lượt đọc

AI Boom đẩy doanh thu của Nvidia lên mức chưa từng có, Phố Wall choáng ngợp

2023/08/30
4m
từ tác giả @sheharyarkhan 355 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Công ty của Jensen Huang theo đúng nghĩa đen là doanh nghiệp duy nhất bán những chiếc xẻng ẩn dụ trong cơn sốt vàng AI đang diễn ra, và như bạn có thể tưởng tượng, nó đã khiến công ty trở nên rất rất giàu có. Không có gì thúc đẩy điều đó khó khăn hơn kết quả thu nhập quý hai của Team Green, được công bố vào tuần trước và khiến cả nhà đầu tư cũng như Phố Wall phải kinh ngạc.
featured image - AI Boom đẩy doanh thu của Nvidia lên mức chưa từng có, Phố Wall choáng ngợp
Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyar Khan

HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!