Thánh 🎅 Phim tài liệu Web 2.5 của HackerNoon đã ra mắt! 😮từ tác giả@product
629 lượt đọc

Thánh 🎅 Phim tài liệu Web 2.5 của HackerNoon đã ra mắt! 😮

2023/12/25
2m
từ tác giả @product 629 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Web 2.5, phim tài liệu gốc của HackerNoon, sẽ ra mắt NGAY HÔM NAY! Bộ phim tài liệu kể về hành trình ly kỳ của Internet, từ modem quay số đến ưu thế truyền thông xã hội. Bộ phim tài liệu giải thích ranh giới đó đã được vượt qua như thế nào và liệu Web3 có thể giúp chúng ta khắc phục Internet hay không. Ủng hộ HackerNoon - Xem ngay!
featured image - Thánh 🎅 Phim tài liệu Web 2.5 của HackerNoon đã ra mắt! 😮
HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

@product

HackerNoon Product Updates

This is the official page for HackerNoon Product Updates!

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!