Tái tạo khả năng mở rộng của Blockchain: Phương pháp tiếp cận tiên phong của Mạng U2U đối với cơ sở hạ tầng Web3từ tác giả@ishanpandey
389 lượt đọc

Tái tạo khả năng mở rộng của Blockchain: Phương pháp tiếp cận tiên phong của Mạng U2U đối với cơ sở hạ tầng Web3

2023/12/15
6m
từ tác giả @ishanpandey 389 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong một cuộc phỏng vấn thú vị với Hackernoon, Trung Trang Nguyen, bộ não đằng sau U2U Network, đã làm sáng tỏ cách họ giải quyết vấn đề nan giải về khả năng mở rộng của blockchain. Mạng con U2U độc đáo của họ, được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến như UMV và OstracismVM, hứa hẹn khả năng mở rộng vô hạn mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của Web3, Mạng U2U đảm bảo hỗ trợ mạnh mẽ cho các ứng dụng phi tập trung, tự hào với tốc độ lên tới 500.000 TPS và khả năng hoàn tất giao dịch nhanh chóng. Khả năng xử lý song song và sự tập trung vào hiệu quả năng lượng khiến chúng trở thành người đi đầu trong tương lai của blockchain, đặc biệt là trong các ứng dụng trong thế giới thực, đồng thời tạo được chỗ đứng trong phong trào blockchain xanh.
featured image - Tái tạo khả năng mở rộng của Blockchain: Phương pháp tiếp cận tiên phong của Mạng U2U đối với cơ sở hạ tầng Web3
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!