Nhận thức lại giáo dục với Metaversetừ tác giả@intelligence
786 lượt đọc

Nhận thức lại giáo dục với Metaverse

2022/11/25
14m
từ tác giả @intelligence 786 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Metaverse đang nổi lên; nó sẽ sớm phổ biến như TikTok, Instagram và Facebook (nay là Meta) Khi công nghệ phát triển để tạo ra những thế giới tưởng tượng và nhập vai mới, cách chúng ta giáo dục trẻ em và chuẩn bị cho giáo viên phải phát triển để đáp ứng những thách thức mới này. Chúng ta cần những cách mới để kết nối thế giới thực với trải nghiệm thực tế ảo và tăng cường nhằm nhận ra đầy đủ tiềm năng của siêu vũ trụ dưới dạng không gian trực tuyến 3D, toàn cầu, kết nối với nhau, nhập vai và thời gian thực. Để định hướng cho việc thiết kế công nghệ giáo dục mới, tôi đề xuất một bộ nguyên tắc lâu đời bắt nguồn từ khoa học về cách thức và nội dung trẻ học.
featured image - Nhận thức lại giáo dục với Metaverse
Michael Scofield HackerNoon profile picture

@intelligence

Michael Scofield

Hi, I read biographies 6 days a week. I love technology, history and blockchain.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!