Phát biểu của tôi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về Giáo dụctừ tác giả@linh
406 lượt đọc

Phát biểu của tôi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về Giáo dục

2023/09/26
5m
từ tác giả @linh 406 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Linh Dao Smooke, HackerNoon COO, đã trình bày ý tưởng của mình về cách tăng cường lực lượng lao động Việt Nam và chuẩn bị cho tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Phát triển Nguyễn Chí Dũng và các chuyên gia khác. Cô là một trong 8 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ trình bày trong sự kiện có 200 người tham dự.
featured image - Phát biểu của tôi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về Giáo dục
Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

@linh

Linh Dao Smooke

Hacker Noon Mama-in-Chief. But also like a real mom (to Norah).

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!