Nhân viên MobiDev kể lại câu chuyện của họ về cuộc chiến ở Ukrainetừ tác giả@mobidev

Nhân viên MobiDev kể lại câu chuyện của họ về cuộc chiến ở Ukraine

2022/04/15
từ tác giả @mobidev
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Vào ngày 24 tháng 2, Ukraine bị Nga tấn công và chiếm một phần lãnh thổ của chúng tôi. Nhân viên của MobiDev có những câu chuyện riêng để kể về trải nghiệm của họ trong chiến tranh. Hai tuần đầu tiên là khó khăn nhất đối với tổ chức công việc vì tình hình chung khá khó lường. Hầu hết nhân viên đã được di dời đến nơi an toàn và ngay cả trong những ngày đầu tiên, 65% vẫn tiếp tục làm việc. Công ty đã tổ chức các chuyến xe buýt sơ tán cho hơn 70 người từ Kharkiv đến các vùng Chernivtsi, Donetsk và Luhansk. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Nga nhằm xâm lược Ukraine.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Nhân viên MobiDev kể lại câu chuyện của họ về cuộc chiến ở Ukraine
MobiDev HackerNoon profile picture

@mobidev

MobiDev

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!