Nhà sản xuất phim AI đột phá của Meta: Make-A-Scenetừ tác giả@whatsai
1,614 lượt đọc

Nhà sản xuất phim AI đột phá của Meta: Make-A-Scene

2022/10/01
5m
từ tác giả @whatsai 1,614 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Mô hình tạo video mới của Meta AI đã ra mắt và chỉ trong một câu: nó tạo video từ văn bản. Nó không chỉ có thể tạo video mà còn là phương pháp hiện đại mới, tạo ra các video có chất lượng cao hơn và mạch lạc hơn bao giờ hết. Đây là tất cả thông tin bạn phải đã thấy trên một trang web tin tức hoặc chỉ khi đọc tiêu đề của bài báo, nhưng điều bạn chưa biết chính xác là nó là gì và nó hoạt động như thế nào.
featured image - Nhà sản xuất phim AI đột phá của Meta: Make-A-Scene
Louis Bouchard HackerNoon profile picture

@whatsai

Louis Bouchard


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!