Linux là một chiếc Drift Car ... That Drifts AFtừ tác giả@rajvirsingh1313
833 lượt đọc

Linux là một chiếc Drift Car ... That Drifts AF

2022/08/04
6m
từ tác giả @rajvirsingh1313 833 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Linux cung cấp nhiều quyền kiểm soát và quyền lực hơn cho người dùng đồng thời làm cho nó thân thiện hơn và hiệu quả hơn trong khi các hệ thống khác không cho phép bạn làm như vậy để chỉ xóa một thư mục cấp quản trị viên trong windows ngay cả khi là chủ sở hữu của thiết bị mà bạn phải trải qua nhiều các bước hoặc đôi khi bạn thậm chí không thể xóa nó. Các bản phân phối tốt nhất hiện tại cho người mới bắt đầu là Pop_OS và Ubuntu 22.04. Linux có khả năng tùy biến máy tính để bàn tuyệt vời. Ngoài ra, có một số công cụ và tiện ích mở rộng để sử dụng. Về tổng thể, Linux là lựa chọn thay thế tuyệt vời do cộng đồng khiêm tốn và chăm chỉ.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Linux là một chiếc Drift Car ... That Drifts AF
Rajvir Singh HackerNoon profile picture

@rajvirsingh1313

Rajvir Singh

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!