HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Lỗi hoặc Tính năng? Tương tác trong trò chơi đầu tiên của FPS trên Blockchain của chúng tôitừ tác giả@qudo
629 lượt đọc

Lỗi hoặc Tính năng? Tương tác trong trò chơi đầu tiên của FPS trên Blockchain của chúng tôi

2022/10/25
3m
từ tác giả @qudo 629 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Cho rằng ngay cả các trò chơi AAA hiện đang được cung cấp cho công chúng cũng có những lỗi này, chẳng hạn như Cyberpunk được chờ đợi một cách háo hức, đã nổi tiếng vì có những lỗi kỳ lạ khiến trò chơi trở nên hài hước một cách vô ý, bạn có thể tưởng tượng tất cả những điều bạn cần phải cẩn thận. khi chúng tôi bắt đầu thêm tất cả nội dung vào Unity.
featured image - Lỗi hoặc Tính năng? Tương tác trong trò chơi đầu tiên của FPS trên Blockchain của chúng tôi
QUDO by Block Bastards HackerNoon profile picture

@qudo

QUDO by Block Bastards

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!